Договір публічної оферти

м. Миколаїв | «18» січня 2019 р

Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статті 633 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Замовників послуг, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа – підприємець). При повній згоді з даним Договором, Замовник приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати послуги, згідно зі ст. 642 Цивільного кодексу України (далі – ЦК України).

Цей текст є угодою між ТОВ «Металург Півдня», іменоване надалі «Виконавець», і користувачем послуг, що його надалі «Замовник».

1. Загальні положення

1.1. Цей договір є публічною офертою (відповідно до ст.ст. 633, 641 і гл. 63 ГК України) і містить всі істотні умови організації надання послуг Замовнику Виконавцем.

1.2. У разі прийняття умов цього договору, тобто публічної оферти Виконавця, громадянин або юридична особа, що виробляє акцепт оферти, стає Замовником. Акцептом є факт покупки абонемента на умовах цього Договору.

2. Перелік послуг, що надаються Виконавцем Замовнику викладено в чинному прейскуранті цін на Послуги СКПБ «Водолій»

3. Предмет договору

3.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику Послуги, обумовлені в чинному прейскуранті цін на Послуги СКПБ «Водолій», а Замовник зобов’язується оплатити зазначені послуги.

4. Порядок оформлення замовлення.

4.1. Замовник самостійно оформляє замовлення в касі або на сайті СКПБ «Водолій».

5. Вартість і порядок оплати замовлення.

5.1. Вартість послуг, що надаються Виконавцем, вказана в чинному прейскуранті цін на Послуги СКПБ «Водолій»

5.2. Грошові кошти вносяться самостійно Замовником на розрахунковий рахунок Виконавця, реквізити якого вказані на його сайті, або засобами інтернет-еквайрінгу, або в касу Виконавця, розташовану в будівлі СКПБ «Водолій».

6. Права та обов’язки сторін.

6.1. Замовник зобов’язаний:

а) сплатити замовлення;

б) дотримуватися правил відвідування СКПБ «Водолій»;

в) при пред’явленні абонемента пред’являти касиру СКПБ «Водолій» документ, що засвідчує особу.

6.2. Замовник має право вимагати від Виконавця виконання умов даного договору.

6.3. Виконавець зобов’язаний:

а) дотримуватись умов цього договору;

б) надати особисто Замовнику Послуги відповідно до обраного типу послуги та умовами цього договору.

6.4. Виконавець має право:

– вимагати від замовника документ, що засвідчує його особу.

7. Термін дії цього договору

7.1. Цей договір вступає в силу з дня оплати замовлення і діє до виконання всіх умов договору.

8. Інші умови:

8.1. Замовник підтверджує, що він ознайомлений з вимогами Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р .. № 2297-VI та інших нормативно-правових актів про захист персональних даних, попередньо ознайомлений з інформацією про мету і порядок обробки своїх персональних даних і дає згоду Виконавцю на обробку своїх персональних даних.

інформація:

Для послуги будь-якого терміну дії не підлягає:

– поверненню;

– передачі третій особі;

– відшкодування коштів, в разі, якщо Замовник, протягом обумовленого терміну, не здійснив відвідування СКПБ «Водолій» обумовлену кількість разів, або не ознайомився в повному обсязі з умовами надання, обраної ним послуги.

Адміністрація ТОВ «Металург Півдня»